Skip to content

Současná situace v České republice

  • by

Pohled na jadernou energetiku se v různých zemích Evropy liší. Česká republika se řadí mezi jednu ze 13 členských zemí EU, která jadernou energetiku využívá. Navíc má v očích veřejnosti neobvyklou podporu, dokonce druhou nejvyšší od roku 1994. V současnosti podporuje dle průzkumu agentury IBRS rozvoj jaderné energetiky v České republice 68 % lidí. Podpora jádra veřejností je v České republice stejná jako podpora obnovitelných zdrojů [1].

Podpora obnovitelných zdrojů a jádra v ČR [1]

Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy České republiky, kterou Energetický regulační úřad vydává každý rok, uvádí, že celková výroba elektřiny brutto v roce 2021 dosáhla hodnoty 84,9 TWh. To představuje meziroční nárůst o 3,5 TWh (+4,3 %) proti roku 2020. Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany k tomu přispěly nárůstem výroby elektřiny
o 0,7 TWh (+2,3 %), kdy v roce 2021 vyrobily 30,7 TWh [2].

Vývoj výroby elektřiny brutto v jaderných elektrárnách v ČR [2]

Jaderné elektrárny vyrobily zhruba stejné množství elektrické energie jako elektrárny využívající hnědé uhlí, přestože mají méně než poloviční instalovaný výkon. Celkový instalovaný výkon všech elektráren v České republice činní 20 850 MW, tedy jaderné elektrárny v České republice se s 4290 MW na tomto čísle podílí zhruba z 20 %. Jaderná elektrárna Temelín má instalovaný výkon 2x 1125 MW, elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. V Jaderné elektrárně Dukovany jsou
ve dvou dvojblocích instalovány celkem čtyři tlakovodní reaktory VVER 440 typu V 213
s instalovaným výkonem 4x 510 MW [2].

Výroba elektřiny dle druhu paliva v ČR [2]

Budoucnost a aktuality jaderné energetiky v České republice

Jaderná elektrárna Dukovany

Od července roku 1987 jsou v provozu všechny dukovanské bloky. Jejich plánovaná životnost byla 30 let. Díky rekonstrukcím ovšem elektrárna obdržela nové provozní licence pro všechny čtyři bloky na dobu neurčitou. Nově se provoz elektrárny plánuje až do roku 2037, tedy 50 let,
s možností prodloužení až do roku 2047 [3].

Jaderná elektrárna Dukovany

Náhradu dosluhujících bloků by měl zajistit nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany. Společnost ČEZ v březnu zahájila tendr na stavbu nového jaderného bloku. O stavbu nového bloku se uchází celkem tři společnosti, francouzská EDF, jihokorejská KHNP a americký Westinghouse. Vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024. Se samotnou stavbou nového bloku by se mělo začít v roce 2029 a zkušební provoz by měl být spuštěn
v roce 2036 [4].

Jelikož se ještě počítá se souběžným provozem nového jaderného zdroje a současně provozovaných bloků Jaderné elektrárny Dukovany, musí se počítat s umístěním nového reaktoru s výkonem do 1200 MW. Tento limit výkonu vychází z výkonového omezení lokality Dukovany, kde nesmí být přesažen celkový čistý elektrický výkon 3250 MW. V případě stavby většího bloku by musel být předčasně odstaven minimálně jeden blok stávající elektrárny. Navíc je nereálné zajistit dopravitelnost těžkých a rozměrných komponent v místních podmínkách dopravní infrastruktury [5].

Jaderná elektrárna Temelín

Součástí zmíněného dukovanského tendru na stavbu nového jaderného bloku v lokalitě Dukovany je také možná nezávazná opce na stavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín a šestého bloku v Dukovanech. Přičemž o dostavbě dalších temelínských bloků se již v minulosti uvažovalo a nové roky měly stát v roce 2025. Bylo dokonce zahájeno zadávací řízení na dva nové bloky o výkonu 2000 MW, které by zdvojnásobily výkon elektrárny. To ovšem musela společnost ČEZ v roce 2014 zrušit, jelikož projekt nebyl
při tehdejších cenách elektřiny výhodný a stát se odmítl zaručit a stavbu finančně podpořit [4, 6].

Jaderná elektrárna Temelín

Malé modulární reaktory

Problematikou malých modulárních reaktorů se zabývá celá jedna samostatná sekce
na našem webu. Ovšem pro doplnění přehledu o současném stavu jaderné energetiky
v České republice je vhodné i zde zmínit, že v Česku se plánuje stavba malých modulárních reaktorů.

V září roku 2022 byla podepsána smlouva o založení Jihočeského energetického parku (South Bohemia Nuclear Park) českým premiérem Petrem Fialou, jihočeským hejtmanem Martinem Kubou a generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem. V areálu Jaderné elektrárny Temelín by tak měl vyrůst první modulární reaktor v Evropě a mohl by být dokončen někdy kolem roku 2032 [7].

Reference

Leave a Reply

Your email address will not be published.